Ett enklare kontrollarbete

Fyra vanliga problem för en Kontrollansvarig

 1. Få in signaturer

 2. Kommunikation

 3. Saknad information

 4. Släpa på BBR-pärmar

Vad är kplan?

 • Digital kontrollplan

 • Kommunikation och information

 • Riskbedömning, bjud in till

 • Säker lagring av information och dokument

 • Tidsbesparande, sluta jaga signaturer

Hur fungerar kplan?

 • Utgå från ett utkast i kplan eller din egen

 • Byggherren kan följa kontrollplanen

 • Bjud in byggnadsnämnden för fastställande

Vem kan använda kplan?

 • Bjud in samtliga aktörer till kontrollplanen

 • Dela ut kontrollpunkter

 • Följ projektet i realtid

 • Digital signering av kontrollpunkter

Riskbedömning, hjälp?

 • Digitalt stöd för riskbedömning

 • De vanligaste riskpunkterna finns i kplan

 • Matris som stöd för din analys

 • Lägg till kritiska arbetsmoment i kontrollplanen

Fördelar med kplan?

 • Kontrollpunkter kopplade till lagtext

 • Direktkoppling till Boverket BBR och EKS

 • Dokument och bilder kan enkelt laddas upp

 • Spårbarhet – Vem har signerat

 • Återanvänd befintlig kontrollplan/organisation

Bra att veta!

 • Uppkoppling krävs

 • Anpassad för dator och padda, mobil kommer

 • Säkert system:

  • Lösenordsskydd
  • Krypterad överföring
 • Användaren äger materialet

Vad bidrar kplan med?

 • System för kontrollplan, digitalt

 • Effektivisering av arbetet

 • Digitala signaturer

 • Förhöjd kvalitet i kontrollarbetet

 • Kommunikation med organisationen

 • Gör arbetet en gång

 • All information samlat på ett ställe

Gör din byggprocess digital redan idag

Prova ett projekt i kplan – gratis i 3 månader – utan begränsningar!