Ett enklare kontrollarbete

Fyra vanliga problem för en KA

 1. Få in dokument (signaturer)

 2. Dubbelarbete

 3. Utspridd och saknad information

 4. Släpa på BBR-pärmar

Vad är kplan?

 • Information

 • Kommunikation

Hur fungerar kplan?

 • Skapa projekt med egen mall eller färdig mall

 • Byggherren kan se kontrollplanen

 • Bjud in byggnadsnämnden för godkännande

Involvera alla aktörer

 • Bjud in samtliga aktörer i projektet

 • Dela ut kontrollpunkter

 • Följ projektet i realtid

 • Digitalt godkännande av kontrollpunkter

Riskbedömning

 • Digital riskbedömning

 • Lägg till kritiska arbetsmoment i kontrollplanen

 • Matris som stöd

 • De vanligaste riskerna i tjänsten

Fördelar med kplan

 • Kontrollpunkter kopplade till aktuell regel

 • Direktkoppling till Boverket

 • Dokument och bilder kan enkelt laddas upp

 • Spårbarhet

 • Återanvänd befintlig kontrollplan/organisation

Bra att veta

 • Uppkoppling krävs

 • Anpassad för dator och tablet, mobil kommer

 • Säkert system:

  • Lösenordsskydd
  • Krypterad överföring
 • Användaren äger materialet

Vad bidrar kplan med?

 • Kommunikation

 • En mötesplats för organisationen

 • Effektivisering av arbetet

 • Samla dokument

 • Digitala signaturer

 • Gör arbetet en gång

 • Förhöjd kvalitet i kontrollarbetet

 • All information samlat på ett ställe

Gör din byggprocess digital redan idag

Prova ett projekt i kplan – gratis i 3 månader – utan begränsningar!