kplan nyheter

Nu kan du välja BBR version!

Beroende på rådande konjunktur så har vi fått flera indikationer som tyder på att många projekt senarelagts.

Detta har föranlett oss att se på hur kplan kan stödja KA ännu bättre och vi har därför infört en funktion som ger den Kontrollansvariga möjlighet att välja även äldre versioner av BBR.

Beroende på när du skapade en kontrollplan blev då gällande BBR versionens lagtexter automatiskt kopplade till kontrollpunkterna i kontrollplanen.

Nu får du som KA möjlighet att välja även äldre version av BBR om du får ett projekt där en äldre version ska gälla för att det skjutits upp en längre tid.

Aktuell lagtext på varje punkt

Tack vare vår direktkoppling till Boverket finns alltid rätt lagtext kopplad till den BBR du har valt, oavsett om det är den senaste eller en äldre version av BBR som gäller för projektet.

I kplan visas relevant lagtext utifrån vald BBR punkt med ett enkelt klick. Som visas på bilden till vänster.

Lagtexten hämtas automatiskt direkt från Boverkets databas så du slipper bläddra i BBR och skriva av manuellt.

Det kommer mera…

2024 jobbar vi vidare med utvecklingen av kplan i en allt högre takt. Det kommer många spännande nyheter.

Inte minst så kommer en ny, modernare användarupplevelse snart vara klart.

Även när det gäller den vidare utvecklingen tar vi gärna emot dina synpunkter på vad du skulle värdera mest i form av nya funktioner eller andra förbättringar.

Klicka på knapparna ovan för att kontakta oss.

Tre smarta tips!

–  1  –

Du vet väl att det finns en funktion i kplan som heter ”Möten”?

Med hjälp av denna kan du enkelt bjuda in deltagare till möten.
Här kan du även  göra anteckningar som du smidigt skickar ut till övriga deltagare.

 

–  2  – 

Vyn ”Visa” ger dig snabbt en god överblick på allt i hela projektet.

Här hittar du all projektinformation, alla kontrollpunkter, hela organisationen, alla möten, anmälningar till BN och, inte minst alla dokument oavsett om det är projektövergripande eller knutna till en kontrollpunkt.

 

–  3  – 

Besök oss på Facebook och LinkedIn!

Vi har aldrig haft så många besökare på våra sidor  på LinkedIn och Facebook som under november.
Det visar på ett stort intresse för digitala hjälpmedel inom byggbranschen, som kplan är ett verkligt exempel på.
Vi inte bara snackar, vi har det tillgängligt redan idag.
Många intressanta diskussioner inom ämnen som berör byggbranschen förs också på dessa plattformar.