kplan nyheter

GÖR DIN RISKIDENTIFIERING I KPLAN!

7 december 2023

Vad utmärker en bra kontrollplan? Jo, att man utgår från de risker man ser i projektet.

Enligt Boverkets direktiv skall det alltid göras en s.k. riskbedömning av ett projekt innan det påbörjas. För att underlätta detta har vi byggt en ny funktion som innebär att KA enkelt kan skicka en fråga gällande risker till alla övriga deltagare i projektet. Detta för att effektivisera riskidentifiering och riskanalys.

 

Våga fråga

Ju fler det är som bidrar med risker i projektet, desto bättre.

Nu kan du som KA enkelt, med bara ett par klick skicka frågan till de övriga deltagarna i ditt projekt.

Du markerar vilka som ska få frågan och klickar på ”Fråga om risker via mail” så sänds ett mail till dessa.

De får då en länk direkt in i kplan där de skriver in de risker som de ser kan uppstår i projektet.

Vilka risker ser du?

Det är den frågan du som KA ställer till de du skickar mejlet till.

När mottagarna klickar på länken i mejlet kommer de till sidan där de kan bidra med risker som de ser i projektet.

Det finns ingen begränsning för hur många risker en mottagare kan skriva in, här är det fritt fram för de att bidra med allt de kan tänkas komma på.

När de klickat på ”Lägg till Risk” så läggs det till i listan där du som KA även ser vem som skrivit in vad.

Alla inkomna risk förslag sparas digitalt i kplan.

Risk blir kontrollpunkt

Nu kan du som KA välja bland de förslag på risker som du har fått in av de övriga i projektet.

De riskförslag som du väljer kan du omvandla till kontrollpunkter genom att du klickar på den valda risken och väljer ”Lägg till kontrollplan”. Informationen som redan är inskriven i riskförslaget följer med in i den nya kontrollpunkten men kan givetvis redigeras av dig som KA.

Du har nu möjligheten att komplettera riskförslaget med ytterligare information som behövs för att göra den till en kontrollpunkt. Den läggs då automatiskt till i den aktuella kontrollplanen, när du har godkänt den.

 

Vem sa vad?

I listan över förslag till risker ser du som kontrollansvarig vilka som du har lagt till i kontrollplanen och vilka du har avvisat.

Detta markeras med en tydlig ikon i högerkanten av listan.

Den kompletta listan på alla riskförslag är det bara den som är byggherre eller KA som kan se. De som bidragit med risker ser såklart alla sina egna förslag.